skip to Main Content
Inspiration: Undervisning I Eksterne Læringsmiljøer

Artikler og litteratur om undervisning i eksterne læringsmiljøer. Listen er ikke repræsentativ for feltet, men et uddrag af den viden, Nationalt netværk af skoletjenesters regionale koordinatorer bruger i deres arbejde. Listen opdateres løbende.

Bamford, Anne (2005): The Wow Factor. Waxman Verlag, Tyskland. Baseret på en UNESCO-undersøgelse om betydningen af at bruge kulturinstitutioner i undervisningen.

Boritz, Mette (2018): ” Museumsundervisning. Syddansk Universitetsforlag. Baseret på en ph.d.-afhandling og beskriver praktisk og teoretisk, hvordan museumsundervisning foregår på kulturhistoriske museer.

Christensen, Anders Stig m.fl. (2017): Kulturfagenes didaktik. Dafolo. Inspiration til undervisning i folkeskolens kulturfag, deres indhold og arbejdsformer, og hvordan man kan undervise i dem.

Haakonsen, Lars Allan (2016): Telesnak i en kornmark. Nationalt netværk af skoletjenester. Artikel med en case beskrivelse af et åben skoleforløb – åben skole på fuld tid i to uger.

Hein, George (1998): Learning in the Museum. Routledge. En klassiker, hvor Hein, som en af de første, undersøgte museet som læringsrum.

Hyllested, Trine (2013): Skolen i virkeligheden – omgivelserne som læremiddel. Forlaget Unge Pædagoger. Antologi, der diskuterer, hvordan og hvorfor eksterne læringsmiljøer kan bruges i undervisningen.

Hyllested, Trine (2009): Underholdning eller undervisning. Dafolo. Inspiration til undervisningsplanlægning i forbindelse med (naturfaglige) ekskursioner til eksterne læringsmiljøer.

Hyllested, Trine (2007): Når læreren tager skolen ud af skolen. Aarhus Universitet/Danmarks Pædagogiske Universitet. Ph.d.-afhandling om udeskoleundervisning, særligt inden for naturfagene.

Kaspersen, Ulla Kjær (2017): Æstetik og overskudsmaterialer Nationalt netværk af skoletjenester. Artikel om brugen af Reggio Emilia-pædagogik i eksterne læringsmiljøer.

Knudsen, Lars Emmerik Damgaard m.fl. (2017): “Vi vil gerne den der autenticitet…” Unge Pædagoger, nr. 4. Artikel, der undersøger, hvad begrebet didaktisk autenticitet indebærer, og hvordan didaktisk autenticitet kommer til udtryk i en åben skole-undervisningskontekst.

Mogensen, Birthe Bitch (2015): “Bazardag i din kommune? En kilde til øget samarbejde”. Nationalt netværk af skoletjenester. Inspirationsartikel om at afholde arrangementer, der kobler aktørerne i åben skole: eksterne læringsmiljøer, kommuner og skoler.

Pedersen, Mia Lindegaard (2016): “Den åbne skole – kortlagt på landsplan”. NATUR vejleder, 25. årgang, nr. 3. Artiklen præsenterer Nationalt netværk af skoletjenesters kortlægninger.

Sattrup, Lise (2016): “Demokratiske begivenheder i mellemrum og sprækker”. Dansk pædagogisk tidsskrift, 2016, nr. 3. Artiklen undersøger sammenhænge mellem demokrati og børns deltagelsesmuligheder i undervisningssituationer på kunstmuseer.

Back To Top
X