skip to Main Content

Aktørerne i den åbne skole indgår i mange typer samarbejder, formaliserede såvel som ad hoc-baserede. Her har Nationalt netværk af skoletjenester samlet inspiration til, hvordan samarbejdsaftaler kan se ud, og hvordan processen kan gribes an.

Guide til det gode samarbejde
Publikation, der konkret anviser, hvordan samarbejder mellem eksterne læringsmiljøer og skoler kan gribes an og organiseres. Mange eksempler på løse såvel som formaliserede aftaler og fordele og ulemper herved.
Udgivet af Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Partnerskabsmodeller i den åbne skole
Inspirationsmateriale med guides, case-modeller og råd fra deltagere til, hvordan et samarbejde i den åbne skole kan se ud.
Udgivet af Skoletjenesten Museum Vestsjælland.

Partnerskabsguide
Guiden præsenterer, hvilke overvejelser man kan gøre sig, hvilke aftaler der skal indgås, og hvilke juridiske retningslinjer man skal følge, når man etablerer et længerevarende samarbejde.
Udgivet af Favrskov Kommune.

Praksismanual for samarbejder mellem museum, skole og kommune
Præsenterer 15 projekters erfaringer med samarbejder, herunder udviklingsprocessens opstarts-, udviklings-, og afslutningsfase. Idékatalog og arbejdskopiark.
Udgivet af projektet Museet i den åbne skole/Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer og HistorieLab.

Kilde: Listen kan bruges til inspiration til viden om undervisning i eksterne læringsmiljøer. Listen er ikke repræsentativ for feltet, men et uddrag af den viden, Nationalt netværk af skoletjenesters regionale koordinatorer bruger i deres arbejde. Listen opdateres løbende.

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top
X