skip to Main Content
Inspiration: Didaktik, Pædagogik Og Læring

Her præsenteres faglitterære udgivelser om didaktik, pædagogik og læring. Listen er ikke repræsentativ for feltet, men et uddrag af den viden, Nationalt netværk af skoletjenesters regionale koordinatorer bruger i deres arbejde. Listen opdateres løbende.

B. & Sørensen, M. (2006-2015): Æstetik og læring. Austring
En grundbog i æstetiske læreprocesser. Hans Reitzels Forlag. Grundbog om æstetiske læreprocesser, hvor forfatterne indkredser begrebet ‘æstetik’ og dets betydning.

Bruner, J.S. (1999): Mening i handling. Klim.
Bogen beskriver menneskets delagtighed i kulturen og realiseringen af dets mentale evner gennem kulturen.

Hammershøj, Lars Geer (2012): Kreativitet – et spørgsmål om dannelse. Hans Reitzels Forlag.
Bogen definerer begrebet ’kreativitet’ og udvikler på den baggrund en ny kreativitetspædagogik. 

Laskie, Cecilie (red.) (2017): Biblioteksdidaktik. Hans Reitzels Forlag.
Biblioteksdidaktik gennemgår biblioteksfaglige genstandsfelter og teori om bibliotekets udvikling samt biblioteksdidaktik – både inden for digital dannelse og kulturel dannelse.

Mortensen, Trine Host m.fl. (2018): Den styrkede pædagogiske læreplan – grundbog til dagtilbudspædagogik. Dafolo.
Grundbog, der bl.a. introducerer til læreplaner, børnesyn og organisering af læringsmiljøer.

Ziehe, Thomas (2004): Øer af intensitet i et hav af rutine. Politisk Revy.
Grundbog om sammenhængen mellem ungdom, skole og kultur.

Back To Top
X