skip to Main Content
Vær Med I Ny Landsdækkende Undersøgelse Blandt Skolelærere

Er du skolelærer og har du besøgt en kulturinstitution eller et eksternt læringsmiljø (fx museer, forsyninger, naturinstitutioner og lignende) med dine elever i det seneste skoleår, så deltag i vores interviewundersøgelse.

Nationalt netværk af skoletjenester undersøger:
Folkeskolelæreres brug af undervisningstilbud på kulturinstitutioner og i eksterne læringsmiljøer og erfaringerne med at skabe sammenhæng mellem undervisningen i det eksterne læringsmiljø og undervisningen på skolen.

Nationalt netværk af skoletjenester har brug for skolelærere fra hele landet til et telefoninterview, der kan finde sted, når som helst i hele juni måned.

Har du eller en af dine kollegaer lyst til at deltage, så kontakt projektmedarbejder Marie Festersen Andersen tlf. 29138193 eller via mail mfa@skoletjenestenetvaerk.dk

Back To Top
X