skip to Main Content
Ungdomsuddannelser Som Eksterne Læringsmiljøer

Skrevet af koordinator Rikke Bækstrøm fra Nationalt netværk af Skoletjenester 

Det øgede fokus på, at flere elever skal vælge erhvervsuddannelserne, har sat skub i arbejdet med åben skole på ungdomsuddannelserne, der nu byder ind med flere aktiviteter til grundskolen end tidligere. Tendensen er til gavn for både samfundet og elevernes faglige udbytte.

Udover for eksempel åbent hus-arrangementer og brobygning tilbyder ungdomsuddannelser nu også flere faglige forløb. Forløb, der ikke kun har til formål at gøre eleverne opmærksomme på uddannelsen, men hvor faglærere stiller deres tid og viden til rådighed for grundskoleelever og er med til at kvalificere undervisningen, så eleverne får et større fagligt udbytte.

Et samfundsansvar
Udover at skabe opmærksomhed om selve uddannelsen er der fra ungdomsuddannelsernes side mange andre incitamenter til at indgå i samarbejde med skolerne. Det kan være ideologiske årsager, oplevelsen af et samfundsmæssigt ansvar samt et ønske om at sprede interesse og forståelse for uddannelsens specifikke faglige områder. Det ses blandt andet på Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg, som gerne vil formidle den gode fortælling om landbruget til alle elever.

”Vi oplever at land og by er kommet langt fra hinanden i forståelsen af fødevareproduktion, og derfor vil vi gerne skabe en større synlighed, forståelse og indblik i dansk landbrug og mulighederne inden for erhvervet,” fortæller pædagogisk leder Kristine Lund.

Skolen udbyder forløb ned til 0. klasse, ”fordi vi gerne vil starte en positiv dialog med eleverne så tidligt som muligt og give dem livslang læring, som de kan bruge i alle aspekter af deres liv.”

Kobler teori og praksis
Også Mercantec i Viborg har de sidste år haft fokus på at udvikle og kvalificere forløb til grundskolerne. I arbejdet har de været omhyggelige med at koble aktiviteterne til grundskolens fag og Fælles Mål. Ved at formidle forløbene på kommunens åben skole-portal oplever de stor interesse.

”Vi har utroligt mange skoler, der booker forløb hos os – både folkeskoler og privatskoler. Lærerne i grundskolen har virkelig fået øjnene op for, hvad det giver deres elever at få lov at koble teori og praksis samt snuse til et spændende studiemiljø med fede faglokaler og et godt ungemiljø.” fortæller Stine Damborg chef for Unge og Erhverv ved Mercantec.

På Mercantec har de erfaret, at eleverne lærer på nye måder og kommer i kontakt med deres mere kreative og praktiske færdigheder under forløbene.

”Vi har ofte besøg af elever, der får aha-oplevelser og pludselig forstår matematik på en anden måde end tidligere eller bliver optaget af en faglighed, de ikke anede eksisterede.”

På landbrugsskolen oplever de også at den faglige tilgang har positiv effekt på interessen for uddannelsen, og at flere af de samme elever også møder op til intro- og brobygningsdage. I dette efterår har landbrugsskolen haft en stigning på 49% flere brobygningselever.

Flere ungdomsuddannelser rider med på bølgen
Blandt ungdomsuddannelserne er det ikke kun erhvervsuddannelserne, der byder ind med flere undervisningsforløb til grundskolerne. Også STX og handelsgymnasierne er godt på vej.

Uddannelseschef på Marselisborg Gymnasium Mikkel Hollænder Jensen har tidligere arbejdet ved skoletjenesten ULF i Aarhus, hvor han havde til opgave at udvikle samarbejde mellem eksterne læringsmiljøer og ungdomsuddannelser. Ifølge ham har alle ungdomsuddannelserne en interesse i at invitere grundskoleelever indenfor, så eleverne kan opleve fagene på ungdomsuddannelserne og måske får mulighed for at træffe valg på et oplyst grundlag.

Samtidig gør gymnasierne det for samfundets, skolens og elevernes skyld – både gymnasie- og grundskoleeleverne. Samarbejdet vil i bedste fald give en ekstra værdi til begge grupperne.  I gymnasiernes fag er der også fokus på innovation, hvor man bl.a. skaber noget, der har værdi for andre, og her er forløb for yngre elever en interessant mulighed.

Prioritering og samarbejde med kommunen
For at ungdomsuddannelserne skal lykkes med at lave attraktive forløb til grundskolen, kræver det, at indsatsen bliver prioriteret på uddannelsen. På Mercantec har de valgt at gå all in ved at have en afdeling kaldet Unge & Erhverv, der primært beskæftiger sig med grundskoleområdet og det at binde bro mellem grundskolen og uddannelsen.

Både Stine og Kristine fremhæver, at det også er en fordel at have et tæt samarbejde med kommunen. Stine oplever, at en koordineret indsats er givende for eleverne.

”Det kræver en stor vilje til et ret formaliseret samarbejde mellem kommune, grundskole og erhvervsskole – og her er vi jo rigtigt godt på vej. Det er et enormt spændende område, som jeg tror, der kommer endnu mere af de kommende år generelt på landsplan.” siger hun.

Se eksempler på forløb på ungdomsuddannelser herunder

VIBORG

Mercantec Viborg

Asmildkloster Landbrugsskole

SOSU Viborg, Skive og Thisted

Midtbyens Gymnasium

AARHUS

Aarhus TECH

SILKEBORG

Silkeborg Business College

AALBORG

Handelsgymnasiet Aalborg

Nørresundby Gymnasium & HF

Aalborg Handelsskole EUD og EUX Business

NORDDJURS

Grenå Gymnasium

 

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top
X