skip to Main Content

SkoletjenesteNetværk afholder i samarbejde med rækker partnere en temadag om skoletjenester på Forsyninger, dvs. el, spilde- og drikkevand, affald, forbrænding og varme.

Målgruppen for temadagen er medarbejdere, som arbejder på ”forsyninger” med tilbud til skoler og som møder elever i deres daglige virke.

Temadagen er d. 24. februar på Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Læs invitationen og om tilmelding her: Indbydelse til temadag om skoletjeneste på forsyninger 24 febr 2015

Back To Top
X