skip to Main Content
Temadag Om De Nye Læreplanstemaer

Kommunikationen mellem dagtilbud og eksterne læringsmiljøer forud for et forløb er vigtig, og eksterne læringsmiljøer kan tænke sig ind i overgangen mellem børnehave og SFO. Det var nogle af de pointer, der kom op til temadagen om de nye læreplanstemaer som Nationalt netværk af skoletjenester afholdt i samarbejde med Læring Norddjurs og Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum. 

Hvordan skaber man et godt læringsmiljø uden for daginstitutionernes mure? Hvordan skræddersys forløb, der tilgodeser pædagogernes arbejde med læreplaner? Og hvad bør man have øje for, når man laver forløb til børn i alderen 0-6 år?

De spørgsmål var oppe og vende, da 60 engagerede kollegaer fra eksterne læringsmiljøer deltog i temadagen i Midtjylland. Temadagen tog nemlig udgangspunkt i dagtilbuddene, den nye styrkede pædagogiske læreplan og de nydefinerede læreplanstemaer.

Samarbejde med lokalsamfund
Temadagen blev holdt i samarbejde med Læring Norddjurs og Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum, hvor den også foregik. Stedet var valgt nøje, da herregårdsmuseet i to år har arbejdet i partnerskab med lokale dagtilbud for at gennemføre en række læringsforløb med fokus på anvendelsen af de seks læreplanstemaer i et lokalt perspektiv.

Til temadagen kunne deltagerne derfor finde inspiration blandt andet gennem et oplæg om Gammel Estrups samarbejde med en lokal børnehave. Der var også workshops, andre faglige oplæg og erfaringsdeling omkring Åben dagtilbud.

En pointe deltagerne tog med fra dagen, er vigtigheden af god kommunikation mellem dagtilbud og eksterne læringsmiljøer forud for et undervisningsforløb. Det blev også diskuteret, hvordan de eksterne læringsmiljøer kan tænke sig ind i overgangen mellem børnehave og SFO, samt hvordan man bedst kan understøtte pædagogernes arbejde med børn i udsatte positioner.

Dagtilbudslov giver nye muligheder
Baggrunden for temadagen er dagtilbudsloven, som fra juli 2018 har lagt nye rammer for den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Blandt andet er der øget fokus på dagtilbuddenes samarbejde med det omkringliggende lokalsamfund, hvilket giver de eksterne læringsmiljøer en oplagt mulighed for at inddrage de nye læreplanstemaer i arbejdet med at udvikle gode undervisningsforløb til dagtilbuddene.

Hvis du er ked af, at du er gået glip af temadagen, afholder Nationalt netværk af skoletjenester og Skoletjenesten – Videncenter for eksterne læringsmiljøer også tre studiegrupper om emnet, hvor der bliver rig mulighed for at finde inspiration til arbejdet med læreplanstemaerne.

Du kan læse mere om studiegruppernes indhold og tilmelding i studiegruppekataloget

Back To Top
X