skip to Main Content
Museumsundervisning For Børn Med Særlige Behov

Dagen vil byde på spændende oplæg og diskussion i forhold til projektet ”Museumsundervisning for børn med særlige behov”. Projektet har bl.a. til formål at oparbejde og dele viden gennem et netværk af museer, der arbejder målrettet med museumsundervisning for børn med særlige behov og læringsprocesser. Formålet er at udvikle læringstilbud, der benytter sig af museernes unikke muligheder og uformelle læringsrum ud fra de enkelte museers specifikke potentialer.

Netværket skal samle op på hidtidige erfaringer på området og bidrage til udvikling af teori og praksis for understøttende læringstilbud til børn med særlige behov. Dette i systematisk samarbejde med undervisningsinstitutioner, kommunale forvaltninger og forskningsinstitutioner.

”Ved at arbejde med praktiske aktiviteter oplever eleverne – måske for første gang i deres liv – at de kan noget i en læringssammenhæng, og så bliver både deres motivation og udbytte af museumsformidlingen større”, siger Helle Ingerslev Kristensen fra Herregårdsmuseet Gammel Estrup, som er en del af netværket.

De deltagende museer vil den 4. september kort præsentere deres undervisningsprojekter, den forskningsmæssige baggrund vil blive fremlagt, og der vil være flere oplæg: Bl.a. fra Danmarks Specialpædagogiske Forening, hvor en inklusionskonsulent vil fortælle om deres erfaringer med børn og unge, hvis undervisning og udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte.

Nærmere information og program følger ultimo juni.

Temadagen foregår i København den 4. september 2015

Kontakt projektkoordinator Maria Clement Hagstrup på mail: kultur@vmus.dk eller telefon: 61 42 30 80 for tilmelding eller mere information.

Back To Top
X