skip to Main Content
Nye Studiegrupper Efteråret 2014
asdf

Skoletjenesten og Nationalt netværk af skoletjenester udgiver nyt studiegruppekatalog for efteråret 2014.

En studiegruppe er et afgrænset, faciliteret forløb med defineret udbytte, hvor en mindre gruppe kolleger mødes om et særligt emne. Vi håber at studiegrupperne kan blive en ramme for praksis- og kompetenceudvikling gennem praksisnær videndeling og kollegial sparring.

Studiegrupperne i kataloget er et supplement til de studiegrupper, som Skoletjenesten på Sjælland allerede har etableret på Sjælland i 2014.På sigt er målet at få udbudt studiegrupper både øst og vest for Storebælt samtidig, så de kan ses i en helhed. Katalogets 20 nye studiegrupper udbydes forskellige steder vest for Storebælt, men alle er velkomne til at deltage på tværs af geografi. Studiegrupperne faciliteters af koordinatorerne i SkoletjenesteNetværk og af Learning Museum, ULF i Aarhus og Meaning Making Experience.

Se kataloget her

 

Back To Top
X