skip to Main Content

Studiegruppen ’Lokale samarbejder’ strakte sig over tre mødegange og undersøgte krydsfeltet mellem kommunale forvaltninger, eksterne læringsmiljøer og skoler.
Tirsdag den 13. november var der fokus på kurser til lærere. Studiegruppemødet blev afholdt på Musikmuseet og deltagerne hørte om museets konkrete arbejde med kurser og kompetenceudvikling af lærere og pædagoger.

Musikmuseets partnerskaber 
Undervisningsansvarlige på Musikmuseet Ulla Hahn Ranmar har arbejdet med introduktionskurser til lærere, hvor de får en introduktion til stedet, og hvilke muligheder der er for undervisning til deres elever. Lærerne får i ”Det klingende museum” mulighed for at afprøve alle de forskellige instrumenter, der spilles på i et symfoniorkester. Mange musiklærere arbejder med symfoniorkestres musik, men det er ikke altid, de selv har prøvet at spille på de forskellige instrumenter.

Udover introduktionskurser arbejder Ulla også med at klæde lærerne på til at anvende musik mere i hverdagen på skolen. For eksempel har hun gennem et partnerskab med en specialskole udviklet konkrete idéer til, hvordan lærerne kan lave lytteøvelser, bygge enkle instrumenter og bruge musikken i forskellige hverdagssituationer med eleverne. Det kunne være ved læsning, spisning og afslapning.

Endelig har Ulla også et samarbejde med pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole, hvor de studerende kommer på besøg på Musikmuseet og får lov til at prøve at lege med de forskellige instrumenter. Den legende tilgang kobles til de studerendes egen praksis gennem konkrete idéer og redskaber, som de kan bruge i deres hverdag. De introduceres blandt andet til lydfortællingen, og hvordan den kan bruges i hverdagen i en daginstitution.

Fremtidige undersøgelser
Som afslutning på mødet diskuteredes det, hvad der skal til for at lave kompetenceudviklende kurser for lærerne. Kan man for eksempel kalde det kompetenceudvikling, når en skole og en kulturinstitution samarbejder om at udvikle undervisning?

Det spørgsmål og mange andre vil gruppen arbejde videre med, og de vil besøge eksterne læringsmiljøer, hvor de netop arbejder med kompetenceudvikling af lærere og pædagoger.

Hvis du er interesseret i at undersøge emnet sammen med gruppen, eller gerne vil høre mere om erfaringerne fra studiegruppen, så kontakt Regional koordinator for Region Hovedstaden og Sjælland Marie Broen her.

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top
X