skip to Main Content

Opgaver

Rikke Hartmeyer er tilknyttet Nationalt netværk af skoletjenester som analysemedarbejder. Rikke arbejder med undersøgelser for Nationalt netværk af skoletjenester hvor  hun bl.a. kortlægger nationale erfaringer, udfordringer og løsninger mellem kommuner, undervisningssektor og eksterne læringsmiljøer. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med projektledelsen og netværkets regionale koordinatorer med baser i Hjørring, Viborg, Fredericia og København og i tæt samarbejde med lokale aktører i regionerne.

Erfaring

Rikke Hartmeyer har en Ph.d. i uddannelsesforskning og har primært arbejdet med forskelige kvalitative datagenererings- og analyse metoder som f.eks. interview, (video)observation, systematiske forskningskortlægninger samt anvendt analysemetoder såsom indholdsanalyse, narrativanalyse og effekt størrelses kalkulationer. Under ph.d. studiet har Rikke udviklet en metode til formativ evaluering i eksterne læringsmiljøer i samarbejde med lærere i Grundskolen. Desuden har hun arbejdet med metoder til at undersøgelse elevers forståelse og viden i naturfaglig undervisning.

Rikke er kandidat i Humanistisk- samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab og har skrevet speciale om elevers sociale relationer i udeskole. Endelig har Rikke praktisk undervisningserfaring fra arbejdet som gymnasielærer i idræt og psykologi.

Se mere på LinkedIN og du kan kontakte Rikke Hartmeyer her

Back To Top
X