skip to Main Content
Crashcourse I Bookingsystem

Nationalt netværk af skoletjenester inviterer til crashcourse i bookingsystem for museer og kulturinstitutioner.

Med skolernes stigende brug af skoletjenestetilbud vokser behovet for systemer til at lette dialogen med lærerne, koordinere aktiviteterne på udstillingsstederne og skabe overblik over afholdte aktiviteter. I Nationalt netværk af skoletjenester har vi modtaget flere forespørgsler om bookingssystemer. På dette kursus vil vi præsentere to kulturinstitutioners erfaringer med bookingsystemet Geckobooking, samt høre hvordan det bruges i hverdagen til booking og koordinering af skoletjeneste- (og andre) aktiviteter. Derudover vil to IT-konsulenter, der har specialiseret sig i at tilpasse systemet til forskellige kulturinstitutioners driftsbehov, fortælle om systemets muligheder, styrker og svagheder. Geckobooking er blot ét muligt bookingsystem, men det har vist sig som et godt og billigt system, som p.t. er ved at sprede sig til flere kulturinstitutioner.

Kurset foregår i Århus tirsdag d. 18/11 kl 12.00-15.00

Pris: gratis. Deltagerantal: max 30 personer

Målgruppe: Alle, der arbejder med undervisning og booking. Det kræver ingen særlig teknisk indsigt at deltage i kurset.

Tilmelding til kontakt@skoletjenestenetvaerk.dk senest d. 10/11

 Program:

Kl. 12.00            En let sandwich

Kl. 12.30            Intro til Geckobooking – Hvad er det? Hvad kan det? Hvad kræver det? Hvad koster det?

v/Benjamin Bjerre Olesen og Kasper Hedegaard, BK-konsulenter. Bk-konsulenter.dk

Kl. 12.50            Designmuseum Danmarks erfaringer og anbefalinger

v/ Laura Elkjær, Undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten Designmuseum Danmark. designmuseum.dk/skoletjeneste

En særlig erfaring fra Designmuseum Danmark har været ønsket om at integrere systemet i hele huset i både undervisnings- og eventafdelingen.

Kl. 13.20            Skoletjenesten Københavns Befæstnings erfaringer og anbefalinger

v/Ane Riis Svendsen, Undervisnings- og udviklingsmedarbejder i Skoletjenesten Københavns Befæstning og Skoletjenesten på Arbejdermuseet. www.befaestningen.dk/skoletjenesten

En særlig udfordring på Københavns Befæstning har været at administrere mange forskellige lokaliteter, som ikke kan være bemandet samtidig.

13.50                  Kaffe og kage

14.00                  Afprøvning af systemet med sparring fra oplægsholderne (medbring egen computer)

15.00                  Tak for i dag

 

 

HistorikGeckobooking er et online-bookingsystem, som servicerer mange brancher. Siden 2011 er systemet også blevet brugt på museer og kulturinstitutioner, særligt i forbindelse med skolebookinger.

Systemet blev først taget i anvendelse af Designmuseum Danmark for at lette den daværende meget tidskrævende administration. Systemet blev tilpasset museets behov af to af museets IT-konsulenter, og viste sig hurtigt at være tidsbesparende, både i forhold til dialogen med lærerne, udtræk af data til statistik samt overblik over og koordinering af aktiviteter på museet.

 

På baggrund af henvendelser fra flere kulturinstitutioner har de to IT-konsulenter etableret egen konsulentvirksomhed, hvor de hjælper med oprettelse, tilpasning og implementering af bookingsystemet på andre kulturinstitutioner.

 

Fakta

  • BK-konsulenter tilbyder hjælp til oprettelse og systemtilpasning. Udgifterne til oprettelse ligger typisk på 28.000-35.000 kr* afhængig af særlige ønsker. Inklusiv heri er brugermanual og introduktion til systemet for bookere og undervisere.
  • Geckobooking er abonnementsbaseret med startpris på 249* kr. pr. md. Hertil kommer evt. tilkøbsydelser, fx online betaling. Typisk ligger abonnementsprisen på ca. 350-400* kr. pr. md.
  • Support er inkluderet i abonnementsprisen. Supporten varetages af Geckobooking.
  • Systemet kan integreres i eget website via iFrames og links til forløb etc.

*Alle priser er eksl. moms

 

Back To Top
X