skip to Main Content
Kom Med Input Til Kortlægning
Foto: Preben Matthiesen

Nationalt netværk af skoletjenester er i gang med en kortlægning af kommunernes organisering af skole-virksomhedssamarbejder. Kender du til måder at organisere samarbejdet på, hører vi gerne fra dig.

Skole-virksomhedssamarbejder er en måde at realisere åben skole på. For at kvalificere skolernes udbytte heraf undersøger Nationalt netværk af skoletjenester nu kommunernes strategier og modeller for samarbejdet mellem skoler og virksomheder.

”I mange kommuner tænkes virksomheder ind som mulige eksterne læringsmiljøer. Det kalder på viden om, hvordan virksomhederne kan blive en kvalificeret åben skole- partner. Derfor har vi igangsat en kortlægning af forskellige kommuners skole-virksomhedssamarbejder, der kan fungere som inspirationskatalog over organisering, muligheder og udfordringer”, siger Katrine Johnsen, der er projektleder i Nationalt netværk af skoletjenester.

Skole-virksomhedssamarbejder er både organisering, faglighed og etik

I kortlægningen indsamles kommunale strategier og modeller. Et eksempel på en kommunal model er at have ansat en ”erhvervsplaymaker”. Her parrer en medarbejder i kommunen skoler og virksomheder og understøtter deres samarbejde.

”Kortlægningen vil både kunne inspirere kommuner, der gerne vil realisere åben skole via organiserede virksomhedssamarbejder, men også være med til at kvalificere dialogen om skole-virksomhedssamarbejdernes pædagogik, faglighed og etik. Hvilke overvejelser er vigtige i et samarbejde med en virksomhed? Hvordan tænkes læringsmål ind i besøget på en slikfabrik, og hvilken etik gælder, hvis et medicinalfirma udbyder seksualundervisning med gratis p-piller?” uddyber Katrine Johnsen.

Kom med input til kortlægningen

Der findes mange måder at samarbejde og organisere kontakt mellem skoler og virksomheder. Den viden er relevant for kommuner, der ønsker at udvikle deres strategi på området, og for skoler og virksomheder, der ønsker at etablere eller udbygge et samarbejde.

Kender du til erfaringer eller modeller for organisering af skole-virksomhedssamarbejde, hører vi meget gerne fra dig.

Har du input, så kontakt analysemedarbejder Rikke Hartmeyerrh@skoletjenestenetvaerk.dk . Kortlægningen udarbejdes i løbet af 2018.

 

Back To Top
X