skip to Main Content
Arrangement: Religionernes Dag 2015

Offerritualer i forskellige religioner

Religionernes dag 2015 sætter fokus på offerritualets form og funktion, som det kommer til udtryk i forskellige religioner og til forskellige tider – med alt fra afgrøde- og dyreofringer til menneske- og selvopofringer. Rundvisning på Moesgaard Museum i Aarhus indgår i dagen.

Foreløbigt program

09:30 Kaffe og croissant

09:45 Velkomst v. John Rydahl, fmd. Religionslærerforeningen

10:00 Oplæg om ofringer form og funktion i religionerne v. lektor Hans Jørgen Lundager Jensen, Århus   Universitet.

10:45 Spørgsmål

11:00 Pause

11:15 Kristent teologisk oplæg om Jesus som det sidste offer v. en teolog

11:45 Spørgsmål

12:00 Frokost

13:00 Oplæg i relation til udstillingen på Moesgaard Museum v. en arkæolog og en etnograf fra museet

13:30 Rundvisning på Museet i grupper

14:15 Pause

14:30 Oplæg om ofring og kosmologi v. to etnografer fra Århus Universitet

15:00 Spørgsmål

15:15 Oplæg om nutidige ofringer i hverdagen v. lektor Marie Veirup Nielsen, Århus Universitet

15:45 Spørgsmål

16:00 Afrunding og farvel v. John Rydahl, fmd. Religionslærerforeningen

Dagen afholdes i samarbejde med Religionslærerforeningen på Moesgaard Museum/Aarhus Universitet.

Tilmeldingsfrist er den 19. juni 2015 og prisen er kr. 850,- pr. person

Se mere her

 

 

Back To Top
X