skip to Main Content
Ny Rapport Om øget Samspil Mellem Skole Og Fritidsliv

Gennem det sidste halve år har Nationalt netværk af skoletjenester været en del af det udvalg, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har nedsat til at kortlægge og give anbefalinger til området. Det spændende ved dette udvalg er, at det har samlet en meget bred vifte af aktører inden for feltet, og det har skabt et rum, hvor stemmer fra både skole, kommuner og eksterne læringsmiljøer har kunnet blande sig – og det har givet konstruktive og resultatorienterede drøftelser.

De fire anbefalinger, som man kan læse i rapporten adresserer mange af de problemstillinger, som vores kortlægninger også har indkredset. Fx adresserer anbefalingen ”skab en fælles vision” behovet for, at man på lederniveau i både kommuner og skoler tager ansvar for at definere principper og rammer for den åbne skole. Og anbefalingen ”skab samarbejde, der skaber samspil” handler bl.a. om at det gode samarbejde mellem skoler og fritidsliv ikke opstår af sig selv, men er en samskabelsesproces, der både kræver klare rammer og de rette kompetencer hos medarbejderne.

Læs hele rapporten her

Læs pixi-udgaven med anbefalingerne her

Og læs eksempelkataloget her

Back To Top
X