skip to Main Content
Q&A: Kortlægning Om Museernes Arbejde Med Åben Skole

Vi arbejder fortsat videre med kortlægning af de statsanerkendte og statslige museers arbejde med Åben skole. Emma Blomqvist er analysemedarbejder og arbejder med kortlægningen. Her løfter hun sløret for noget af indholdet.

Hvor langt er du med kortlægningen? 
Vi har modtaget alle besvarelserne nu, så jeg vil gerne sige tak til alle, som har taget sig tid til at besvare det spørgeskema, vi sendte ud tidligere på året. Opgaven ligger nu i at samle og analysere al den rå data, vi har fået ind med spørgeskemaerne.

Hvad handler kortlægningen om? 
Helt overordnet handler kortlægningen om, hvordan de statslige og statsanerkendte museer arbejder med undervisning og herunder Åben skole, samt de muligheder, udfordringer og eventuelle praksisændringer det har medført. Det kan vi se ved at sammenligne det indsamlede data med tidligere kortlægninger.

Kan du løfte sløret for, hvad kortlægningen viser? 
Det er stadig svært at sige, da vi endnu ikke har analyseret svarene fra undersøgelsen. Vi kan dog allerede nu se en tendens i svarene. Mange af museerne har nemlig lavet forandringer i deres undervisningspraksis efter folkeskolereformen, men vi kan endnu ikke sige, præcis hvilken form forandringerne har.

Hvad får kortlægningen af betydning for de eksterne læringsmiljøer? 
Kortlægningens formål er at tilbyde museerne viden, så de kan blive klogere på sektoren. Derudover kan kortlægningen gøre os i Nationalt netværk af skoletjenester klogere på, hvordan vi bedst kan understøtte museerne: Vi kommer til at blive skarpere på, hvad museerne har brug for som følge af folkeskolereformen.

Hvornår er kortlægningen klar? 
Kortlægningen er klar til at blive udgivet inden udgangen af 2018.

Back To Top
X