skip to Main Content

SkoletjenesteNetværk har uddelt puljemidlerne til åben-skole-samarbejde mellem skoler, kulturinstitutioner og kommuner.

Der er blevet givet midler til ialt 11 projekter.

Vi har i vores vurdering af ansøgningerne lagt vægt på, at de projekter, der er blevet bevilget midler,

–          udvikler både modeller for samarbejder og konkrete læringsaktiviteter

–          sikrer en forankring af projektet efter midlernes ophør

–          er nyskabende i forhold til eksisterende praksis

–          har en geografisk spredning

–          har en aldersmæssig spredning med udskolingen som prioriteret målgruppe.

Desuden har det været kvalificerende, hvor projekterne

–          har en ligeværdig deltagelse fra de tre parter: kommune, skole og kulturinstitution

–          har en aktiv kommunal konsulent i hele processen

–          bliver koblet til det kommunale åben-skole-arbejde.

De 11 projekter, der har fået midler er; Puljemidler SkoletjenesteNetvaerk juni 2015

Back To Top
X