skip to Main Content
Puljemidlerne Er Delt Ud

Nationalt netværk af skoletjenester har uddelt puljemidlerne til åben-skole-samarbejde mellem skoler, kulturinstitutioner og kommuner.

Der er blevet givet midler til ialt 11 projekter.

Nationalt netværk af skoletjenester har i deres vurdering af ansøgningerne lagt vægt på, at de projekter, der er blevet bevilget midler,

  • udvikler både modeller for samarbejder og konkrete læringsaktiviteter
  • sikrer en forankring af projektet efter midlernes ophør
  • er nyskabende i forhold til eksisterende praksis
  • har en geografisk spredning
  • har en aldersmæssig spredning med udskolingen som prioriteret målgruppe.

Desuden har det været kvalificerende, hvor projekterne;

  • har en ligeværdig deltagelse fra de tre parter: kommune, skole og kulturinstitution
  • har en aktiv kommunal konsulent i hele processen
  • bliver koblet til det kommunale åben-skole-arbejde

De 11 projekter, der har fået midler tildelt kan du se her

Back To Top
X