skip to Main Content

Om Nationalt netværk af skoletjenester

Vi udfolder den åbne skole i mødet mellem:

SKOLETJENESTER/KULTURINSTITUTIONER

 • Sparring på projekter i udvikling
 • Sparring på arbejdet med den åbne skole og fælles mål
 • Studiegrupper og temadage til kvalificering af læringstilbud

KOMMUNER

 • Rådgivning om partnerskabsmodeller
 • Inspiration fra andre kommuner
 • Facilitering af lokale netværk

SKOLEVERDENEN

 • Dialog om implementering af den åbne skole
 • Kontakt til skoletjenester/kulturinstitutioner
 • Rådgivning om partnerskabsaftaler

Nationalt netværk af skoletjenester skaber videndeling, udvikling og netværk. Det gør vi mellem kultur-, lærings- og skoletjenester på museer, kulturinstitutioner og i kommuner.

Alt sammen til gavn for skolerne og gennem vores 5 lokale koordinatorer kommer vi rundt i hele landet http://skoletjenestenetvaerk.dk/kontakt/

Nationalt netværk af skoletjenester skal:

 • Skabe national sammenhæng og kontinuitet
 • Styrke skoletjenester/kulturinstitutioner læringstilbud
 • Øge skoleverdenens anvendelse af skoletjenester/kulturinstitutioner
 • Styrke samarbejde mellem skoletjenester/kulturinstitutioner og skoleverdenen
Nationalt netværk af skoletjenester er et projekt under Kulturministeriet og Undervisningsministeriet.

Ydelseskatalog

Nationalt netværk af skoletjenester yder gratis udvikling & konsulentbistand og videndeling til skoletjenester/kulturinstitutioner,  kommuner og skoleverdenen

UDVIKLING & KONSULENTBISTAND

 • Sparring på opstart af kommunal skoletjeneste
 • Sparring på opstart af opstart af skoletjenestetilbud i en institution/organisation
 • Involvering i ansøgninger om fx midler
 • Sparring på og involvering i skoletjenestetilbud/projekter i udvikling
 • Rådgivning om partnerskabsaftaler

VIDENDELING

 • Facilitering af lokale netværk
 • Studiegrupper
 • Temadage
 • Kommunikation på nationale platforme
 • Artikelskrivning
 • Deltagelse i nationale netværk
 • Oplæg og workshops i nationale netværk
 • Kortlægninger af national viden og erfaring

VI HOLDER OPLÆG OM

 • Skolereformen i forhold til kulturinstitutioner/åben skole
 • Åben skole/udeskole og læring i eksterne læringsmiljøer
 • Samarbejde om læring i eksterne læringsmiljøer inspireret af cooporative learning
 • Partnerskaber og samarbejdsformer
 • Kommunale modeller for samarbejde om skoletjenestetilbud
 • Historiefaget i dag
 • Arbejdet med fælles Mål og læringsmål

Brug Nationalt netværk af skoletjenester, hvis I skal:

 • Udfolde den åbne skole
 • Koble fælles Mål og den åbne skole
 • Inddrage eksterne læringsmiljøer og udeskole
 • Have input til løsningsmodeller
 • Indgå partnerskaber
 • Oprette netværk
 • Være med i studiegrupper
 • Få kvalificeret læringstilbud
 • Have inspiration og nye ideer

Nationalt netværk af skoletjenester har regionale koordinatorer og en central projektledelse

Back To Top
X