skip to Main Content

Nationalt netværk af skoletjenester er finansieret af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet og har siden 2013 samarbejdet med begge om implementering af åben skole nationalt, regionalt og lokalt.

Netværket består af fire regionale koordinatorer og en projektledelse. De regionale koordinatorer arbejder både lokalt i deres værtskommuner, pt. i Hjørring, Viborg, Fredericia og København, og i regionerne, samt nationalt igennem netværket. Projektledelsen har til huse i København.

Formålet er at sikre, at eksterne læringsmiljøer, kommuner og uddannelsesinstitutioner samarbejder om at gøre kultur, natur og kunst til et grundelement i børn og unges uddannelse, f.eks. i regi af åben skole. Det sker ved at:

 • Understøtte den nationale sammenhæng og kontinuitet på området
 • Styrke og kvalificere de enkelte eksterne læringsmiljøers undervisningstilbud
 • Styrke og øge anvendelse af dem i undervisningssektoren
 • Styrke samarbejdet aktørerne imellem
 • Indsamle de lokale erfaringer på disse områder og dele dem nationalt

Netværket yder på den baggrund gratis konsulentbistand til de tre aktører i åben skole: eksterne læringsmiljøer, kommuner og undervisningssektoren.

Som EKSTERNT LÆRINGSMILJØ
kan du bruge os til:

Rådgivning

 • Udvikling af skoletjenester og undervisningsforløb
 • Projektansøgninger
 • Partnerskabsaftaler

Videndeling

 • Tværkommunale og regionale netværk
 • Temadage og studiegrupper
 • Oplæg om kortlægninger m.m.

Som KOMMUNE 
kan du bruge os til:

Rådgivning

 • Opbygning og udvikling af kommunale kultur- og skoletjenester
 • Opbygning og udvikling af kommunale platforme for undervisningstilbud
 • Transportløsninger
 • Projektansøgninger
 • Partnerskabsmodeller

Videndeling

 • Facilitering af tværkommunale og regionale netværk og workshop

Som UNDERVISNINGSSEKTOR
kan du bruges os til:

Rådgivning

 • Oplæg, f.eks. om partnerskaber og samarbejder
 • Kontakt til eksterne læringsmiljøer
 • Rådgivning om partnerskabsaftaler

Er du i tvivl om, hvad du kan bruge Nationalt netværk af skoletjenester til, er du meget velkommen til at kontakte os her

Du kan læse den fulde projektbeskrivelse her

Back To Top
X