skip to Main Content

Nationalt netværk af skoletjenester er finansieret af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet og har siden 2013 samarbejdet med begge om implementering af åben skole nationalt, regionalt og lokalt.

Netværket er placeret i Skoletjenesten – Videncenter for eksterne læringsmiljøer og fungerer i hverdagen som en del af denne.

Organisering
Netværket består af fire regionale koordinatorer og en projektledelse. De regionale koordinatorer arbejder både lokalt med udgangspunkt i deres værtskommuner (Hjørring, Viborg, Fredericia og København), i regionerne og nationalt. Projektledelsen har til huse i København.

Formål og indsatser
Med afsæt i en centralt koordineret videnindsamling og analyse skaber Nationalt netværk af skoletjenester grundlag for et styrket nationalt videngrundlag inden for feltet.

Hovedindsatserne er videndeling, der skal inspirere, udvikle og kvalificere praksis i hele landet, og videnproduktion af lokale praksisser og erfaringer fra aktørerne inden for undervisning, organisering og partnerskaber, for herigennem fortsat at bidrage til:

 • Styrkelse og kvalificering af de enkelte eksterne læringsmiljøers undervisningstilbud
 • Styrkelse af samarbejdet aktørerne imellem
 • Styrkelse af den nationale sammenhæng og kontinuitet på området

Formålet er at øge anvendelse af de eksterne læringsmiljøer i undervisningssektoren og sikre at alle børn og unge, uanset baggrund og geografi, møder, oplever og bruger kunst, kultur og natur af høj kvalitet i deres skolehverdag.

Konsulentbistand
Netværket yder på den baggrund gratis konsulentbistand til de tre aktører i åben skole: eksterne læringsmiljøer, kommuner og undervisningssektor.

Som EKSTERNT LÆRINGSMILJØ
kan du bruge os til:

 • Udvikling af skoletjenester og undervisningsforløb
 • Projektansøgninger
 • Partnerskabsaftaler
 • Tværkommunale og regionale netværk
 • Temadage og studiegrupper

Som KOMMUNE 
kan du bruge os til:

 • Opbygning og udvikling af kommunale kultur- og skoletjenester
 • Opbygning og udvikling af kommunale platforme for undervisningstilbud
 • Transportløsninger
 • Projektansøgninger
 • Partnerskabsmodeller
 • Facilitering af tværkommunale og regionale netværk og temadage

Som UNDERVISNINGSSEKTOR
kan du bruges os til:

 • Oplæg, f.eks. om partnerskaber og samarbejder
 • Kontakt til eksterne læringsmiljøer
 • Rådgivning om partnerskabsaftaler

Er du i tvivl om, hvad du kan bruge Nationalt netværk af skoletjenester til, er du meget velkommen til at kontakte os her

Du kan læse den fulde projektbeskrivelse her

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top

Viden, værktøjer, arrangementer og sparring fra netværket er flyttet over på skoletjenesten.dk

Efter seks år som projekt er Nationalt netværk af skoletjenester blevet en fast del af Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Det betyder, at netværkets aktiviteter, samarbejder og kontakter med eksterne læringsmiljøer, kommuner og uddannelsesinstitutioner i hele landet videreføres og videreudvikles i regi af Skoletjenesten.

 

Skoletjenestens logoNationalt netværk af skoletjenester

X