skip to Main Content
Print Friendly, PDF & Email
Back To Top

Viden, værktøjer, arrangementer og sparring fra netværket er flyttet over på skoletjenesten.dk

Efter seks år som projekt er Nationalt netværk af skoletjenester blevet en fast del af Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Det betyder, at netværkets aktiviteter, samarbejder og kontakter med eksterne læringsmiljøer, kommuner og uddannelsesinstitutioner i hele landet videreføres og videreudvikles i regi af Skoletjenesten.

 

Skoletjenestens logoNationalt netværk af skoletjenester

X