skip to Main Content

SkoletjenesteNetværk har 5. april 2016 modtaget tilsagn fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Kulturministeriet om at projektperioden er blevet forlænget 2016 ud. I løbet af denne periode vil ministerierne derudover arbejde videre på at afklare, om projektet kan fortsættes på længere sigt.

Vi skal dog tage afsked med Dorte Vind, som er koordinator for Sydvest- og Sønderjylland. 1. august 2016 begynder hun i en stilling i MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring (Skoletjenesten) i Esbjerg Kommune. Hun har været udlånt fra Esbjerg Kommune, mens hun har været koordinator i SkoletjenesteNetværk.

Vi er utrolig glade for tilkendegivelsen af, at arbejdet med undervisning i eksterne læringsmiljøer fortsat er et vigtigt og prioriteret område, og vi sætter stor pris på den mulighed, det giver os for at fortsætte det gode samarbejde med kommuner og eksterne læringsmiljøer over hele landet.

Vi oplever, at der er nogle gode udviklinger i gang mange steder, og vi glæder os over fortsat at kunne være med til at understøtte dem.

I er meget velkomne med spørgsmål og kommentarer til os her

Back To Top
X