skip to Main Content

SkoletjenesteNetværk afholdte en temadag for skoletjenester på forsyninger i februar 2015.

Det gentager vi 20. januar 2016 (sted følger) og denne gang følger vi det op med to studiegrupper, der bygger videre på og forankrer de netværk, der bliver dannet på temadagen.  Studiegrupperne bliver forankret én i Jylland og én på Sjælland.

Læs mere om vores studiegrupper i dette efterår på http://skoletjenestenetvaerk.dk/studiegrupper/

Vil du vide mere, så kontakt SkoletjenesteNetværks koordinatorer Birthe Bitsch Mogensen og Dorte Vind: http://skoletjenestenetvaerk.dk/kontakt/ 

Back To Top
X