skip to Main Content
Ny Regional Koordinator I Nordjylland

Nationalt netværk af Skoletjenester har fået en ny regional koordinator i Nordjylland.  Læs om, hvordan du kan bruge hende og netværkets øvrige koordinatorer i arbejdet med undervisning i eksterne læringsmiljøer.

I januar 2018 startede Christine Lund Jakobsen som Nationalt netværk af skoletjenesters koordinator i region Nord. Christine har både erfaring inden for det lærerfaglige område og forvaltnings- og kultursiden, da hun har arbejdet som lærer, har været konsulent i flere kommuner og har været involveret i flere børnekulturelle projekter.

Som kommune, kulturinstitution eller undervisningsinstitution kan du bruge Christine og de øvrige tre regionale koordinatorer til at få rådgivning inden for alle aspekter af brugen af eksterne læringsmiljøer. Koordinatorerne kan blandt andet dele praksiserfaring fra resten af landet, som kan oversættes til lokale løsninger, for eksempel i arbejdet med opstart af Åben Dagtilbud i en kommune.

Vidensdeling og praktisk hjælp
En koordinator kan også fungere som facilitator i forhold til at forbinde de rigtige mennesker på tværs af museer, skoler og kommuner. Eksempelvis er Christine lige nu ved at starte et netværk, hvor aktører, der arbejder med eksterne læringsmiljøer i region Nordjylland kan dele viden, erfaringer og udfordringer.

Koordinatorerne kan også bruges som konsulent i forhold til praktiske aspekter som at inspirere til transportløsninger for skolerne ved at trække på erfaringer fra andre steder i landet eller i forhold til sparring på ansøgninger om puljemidler. Det kan eksempelvis være til et kunstprojekt på Naturmødet i Hirtshals, hvor skolebørn i samarbejde med kunstnere skal skabe et kunstværk i en bunker fra 2. Verdenskrig.

Christine er ansat i samarbejde med Hjørring Kommune, hvor hun også varetager lokale opgaver, der handler om eksterne læringsmiljøer. For eksempel arbejder hun som konsulent på Åben Dagtilbud i Hjørring, hvor en arbejdsgruppe skal skabe flere tilbud til daginstitutioner i Hjørring Kommune.

Du kan kontakte Christine Lund Jakobsen eller din lokale koordinator her

Back To Top
X