skip to Main Content
Ny Rapport Samler Erfaringer Om Integrationen Af åben Skole

De skal være forankret i kommunen og understøttes af skoleledelsen. Det er nogle af de faktorer, der kan sikre, at åben skole-projekter bedre kan integreres i skolernes hverdag, viser ny erfaringsopsamling.

Hvordan gør man åben skole-projekter til en integreret del af skolens hverdag på længere sigt? Det sætter en ny erfaringsopsamling fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) fokus på.

”Arbejdet med den åbne skole” er den sidste rapport ud af tre, og den samler erfaringer fra 12 kommunale åben skole-udviklingsprojekter i hele landet. Nationalt netværk af skoletjenester har været med til at kvalificere rapporten gennem en arbejdsgruppe.

Inspirerer med lokale løsninger
Rapporten, der er henvendt til kommuner, skoler og eksterne læringsmiljøer, understreger blandt andet at projekter, der er startet i kommunen og understøttes og prioriteres af skoleledelsen, er vigtige for forankringen af åben skole. Undervisningsminister Merete Riisager håber også, at rapporten kan inspirere til det videre lokale arbejde med åben skole.

”Åben skole bidrager til et vigtigt samspil med omverdenen, der kan åbne elevernes blik for foreningslivet, kulturen og erhvervsområdet. Et åben skole-samarbejde skaber nye læreprocesser ved at inddrage eksterne kompetencer og skabe nye muligheder for at koble teori og praksis på anderledes måder. Rapporten giver inspiration til lokale løsninger, som jeg håber, skoler kan få gavn af i deres arbejde med den åbne skole til gavn for eleverne,” siger hun i en pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet.

Støtter op om kortlægninger
Rapporten støtter op om fund fra tidligere kortlægninger fra Nationalt netværk af skoletjenester: Nemlig at det er vigtigt med kommunal forankring, og at skoleledelsen går ind i det, hvis man vil gå fra projekt til drift.

Samtidig sætter rapporten fokus på elevernes læringsmuligheder i åben skole og på, hvordan lærere og undervisere i eksterne læringsmiljøer kan sikre faglig relevans og pædagogiske elementer ved at planlægge åben skole-forløb sammen.

I pressemeddelelsen fra Undervisningsministeriet understreger kulturminister Mette Bock vigtigheden af de eksterne undervisningstilbud:
”Børn og unge skal møde kunst og kultur i folkeskolen. Det er en vigtig del af deres udvikling og dannelse. Derfor håber jeg, at kommuner, skoleledere, lærere og kunst- og kulturlivet vil bruge de mange gode eksempler til, at børn og unge får endnu flere gode oplevelser,” siger hun.

Læs ”Arbejdet med den åbne skole” her

Back To Top
X