skip to Main Content
Ny National Kortlægning

Nationalt netværk af skoletjenester lancerer endnu en national kortlægning: “Erfaringer fra støttede samarbejdsprojekter mellem skoler, kommuner, kulturinstitutioner og eksterne læringsmiljøer”

Se den i både PIXI – udgave og fuldversion herunder;

Erfaringer med formelle samarbejder
Denne nationale kortlægning præsenterer erfaringer med formelle samarbejder mellem kommuner, skoleverden og kulturinstitutioner/eksterne læringsmiljøer fra 26 samarbejds-projekter over hele landet. Fælles for alle 26 projekter er, at de rummer én kommune, mindst en skole og en kulturinstitution/eksternt læringsmiljø. Formålet med denne kortlægning er at videndele erfaringer fra projekterne så bredt ud som muligt, så de kan blive et erfaringsgrundlag for fremtidige samarbejdsprojekter. 60 projektdeltagere fra alle tre ben af projekterne har besvaret spørgeskemaer om samarbejdsformer og -erfaringer.

De fem vigtigste nedslagspunkter handler om; projektdeltagernes motivation, roller, udbytter/udfordringer, videndeling og forankring.

Den sjette i rækken
Kortlægningen er den sjette i rækken af kortlægninger fra Nationalt netværk af skoletjenester, der alle har til formål at afdække og formidle praksiseksempler og nationale erfaringer med relevans for samarbejdet mellem skoleverdenen og kulturinstitutioner samt andre eksterne læringsmiljøer.

Se alle 6 kortlægninger i både fulde versioner og pixi-versioner her

Kontakt på kontakt@skoletjenestenetvaerk.dk

Rapporten er produceret af projektmedarbejder Maria Havgry med bidrag fra de ansatte i Nationalt netværk af skoletjenester.

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top
X