skip to Main Content

Hvordan kan kommuner styrke skolers samarbejde med virksomheder? Det er der flere bud på i Nationalt netværk af skoletjenesters nye kortlægning af kommuners organisering af skole-virksomhedssamarbejde.

Siden 2017 er der blevet stillet krav til samarbejde mellem skoler og virksomheder som en del af den åbne skole. Mange kommuner har i den forbindelse efterspurgt viden om, hvordan de kan støtte skoler og virksomheder.

Med afsæt i casebeskrivelser fra 22 kommuner giver kortlægningen ”Skole-virksomhedssamarbejde med kommunal forankring” svar på, hvordan kommuner kan anvende forskellige strategier og tiltag til at understøtte samarbejdet mellem skoler og virksomheder. Den udleder desuden viden om muligheder og udfordringer ved at organisere den kommunale indsats på forskellig vis.

Praksisorienteret inspiration
Kortlægningen viser også, at der er flere fordele ved, at kommuner understøtter skole-virksomhedssamarbejdet centralt. Det fortæller Katrine Johnsen, projektleder i Nationalt netværk af skoletjenester:

“Kommunerne kan sikre, at det ikke kun er enkelte klasser, der får adgang til virksomheder, men alle unge i en kommune. Med kortlægningen får kommunerne konkrete input til hvordan de kan udvikle dette arbejde og styrke samarbejdet mellem kommunens skoler og virksomheder.”

Kortlægningen giver forslag til, hvordan arbejdet kan organiseres gennem forskellige modeller, samt oversigter over konkrete aktiviteter i skole-virksomhedssamarbejdet og opgaver der kan løses i kommunen. Kortlægningen giver endvidere indblik i tendenser i kommunerne og forvaltningsmedarbejdernes erfaringer med at understøtte samarbejdet centralt i kommunerne.

Læs kortlægningen HER

Læs en pixi-udgave HER

Fakta

  • Kortlægningen “Skole-virksomhedssamarbejde med kommunal forankring” er baseret på casebeskrivelser af 22 kommuners organisering af skole-virksomhedssamarbejde samt fire kvalitative enkeltinterviews og fokusgruppeinterviews med forvaltningsmedarbejdere fra otte kommuner.
  • Nationalt netværk af skoletjenester er finansieret af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet og har siden 2013 samarbejdet med begge om implementering af åben skole nationalt, regionalt og lokalt. Formålet er at sikre at alle børn og unge, uanset baggrund, møder, oplever og bruger kultur, kunst og natur, foreningsliv og erhvervsliv af høj kvalitet i deres hverdag.
  • Netværket yder gratis konsulentbistand til de tre aktører i åben skole: eksterne læringsmiljøer, kommuner og undervisningssektoren fordelt over hele landet.

Kontaktoplysninger
Projektleder Katrine Johnsen, Nationalt netværk af skoletjenester, tlf. 23298653  eller på mail her

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top
X