skip to Main Content

”Museet i den åbne skole” har fået mulighed for at udvide sine 12 projekter med fire nye projekter.

Det drejer sig om Naturhistorisk Museum i Århus, Naturama i Svendborg, Esbjerg Kunstmuseum og Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring. SkoletjenesteNetværk er aktive i projekterne med både økonomi og faglig sparring.

De fire nye projekter kommer til at indgå på lige fod med de øvrige 12 projekter, både hvad angår følgeforskning, input til en fælles praksismanual og deltagelse i læringsdage. Når de enkelte læringsaktiviteter bliver konkrete, bliver de beskrevet på www.museumogskole.dk under ”projekter”.

De 12 første projekter er allerede godt i gang, og den officielle projektstart for de nye 4 projekter er 1. februar 2016.

Alle 16 projekter bliver fulgt af følgeforskning gennem læringsdage og indsamling af erfaringer fra alle projekter.

Læs mere på hjemmesiden for “Museet i den åbne skole”

Back To Top
X