skip to Main Content

Skoletjenestenetværk er i maj 2015 gået i gang med en midtvejsevaluering af projektet. Vi ser både tilbage på de initiativer og modeller, vi har afprøvet siden projektet for alvor startede op i 2014. Og vi sætter fokus på det, vi skal sørge for at gøre endnu mere af, og som vi skal have afprøvet for første gang i projektets levetid indtil 31. juli 2016.

Midtvejsevalueringen bliver lavet af konsulenthuset Antropologerne, og den består af både en kvantitativ undersøgelse blandt modtagerne af vores nyhedsbrev og af et kvalitativt fokus med 21 dybe interviews af et udvalg af vores daglige samarbejdspartnere.

Rapporten er færdig efter sommerferien.

Kommentarer modtages gerne til den daglige projektleder Maria Kangas Christensen mkc@skoletjenestenetvaerk.dk 

Back To Top
X