skip to Main Content
Lærende Partnerskaber Mellem Museer Og Læreruddannelser

Learning Museum handler om lærende partnerskaber mellem museer og læreruddannelser. Det er et koncept der skal kvalificere kommende grundskolelæreres brug af museer, samtidig med at museerne opkvalificerer deres undervisning til elever.

Erfaringerne fra projekt Learning Museum 2011-2013 er samlet i en Praksismanual. Bogen henvender sig til undervisere og studerende på museer, læreruddannelser og skoler. I bogen er der eksempler på undervisningsforløb som bliver uddybet af artikler og modeller, så man selv kan komme godt i gang med et partnerskab.

På Learning Museums website ligger der en række andre eksempler på praktikforløb, artikler og interviews med studerende, læreruddannere og museumsundervisere.

Du har også følge Learning Museum på facebook her.

Learning Museum er støttet af Kulturstyrelsen.

Back To Top
X