skip to Main Content

Mandag den 3. december afholdt Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med Nationalt netværk af skoletjenester konferencen om en tidlig kulturstart.

Her er nogle pointer fra dagen. Konferencen om en tidlig kulturstart blev afholdt i Horsens i samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Nationalt netværk af skoletjenester. Konferencen var fyldt med inspiration til, hvordan man kan komme i gang med at udvikle partnerskaber. Blandt de pointer, som Nationalt netværk af skoletjenester hæftede sig ved, er, at det er væsentligt at overveje, hvordan et partnerskabsforløb skal udbredes, så flere børn i kommunen får glæde af tilbuddet.

En anden pointe var, at du bør gøre dig det klart, hvem der har ansvaret for at facilitere mødet mellem daginstitution og kulturinstitution. ”Kommunen” kan være et abstrakt begreb, så definér gerne hvilken forvaltning, der er ansvarlig, og hvilken person, der sidder med opgaven, da det kan være en stor hjælp i det videre arbejde.

En tredje pointe i arbejdet med partnerskaber er at det også er vigtigt at se forskelligheder mellem de fagligheder, der indgår, som en styrke. Hav fokus på at få indblik i hinandens virkeligheder ved både at besøge hinandens rum fysisk og fagligt.

En sidste pointe deltagerne kunne tage med sig fra konferencen er vigtigheden af ledelsesmæssig forankring på flere niveauer, da det er afgørende for partnerskabers succes.

Hvis du vil vide mere om Tidlig Kulturstart, så kontakt konsulent Anne-Kristine Mortensen, SLKS, på muse@slks.dk eller din regionale koordinator her

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top
X