skip to Main Content
Kom Til Konference Om Puljen `tidlig Kulturstart’

I forbindelse med Kulturministeriets indsats inden for børne- og ungeområdet og puljen ’tidlig kulturstart’, afholder Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med Nationalt netværk af skoletjenester en konference, som skal bidrage med inspiration og information, der kan kvalificere partnerskabsdannelser. 

Mandag den 3. december afholder Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med Nationalt netværk af skoletjenester en konference i Horsens om puljen ’tidlig kulturstart’, som har fokus på kunst- og kulturmøder for børn i dagtilbud.

Deltagelse i konferencen er gratis, og formålet er at bidrage med inspiration og information, der kan kvalificere partnerskabsdannelser mellem for eksempel dagtilbud og kulturinstitutioner, hvilket Nationalt netværk af skoletjenester har stor erfaring med.

Yderligere oplysninger om program og tilmelding til konferencen vil blive meldt ud ultimo oktober.

Puljen til en tidlig kulturstart
Uanset børn og unges sociale baggrund eller hvor de bor i landet, så skal de have mulighed for at tage stilling til kunst, opleve teater og musik eller måske prøve kræfter med at arbejde med ler, oliefarver eller tekstiler.

Det er ambitionen for Kulturministeriets indsats på børne- og ungeområdet, som puljen, ’tidlig kulturstart’ er en del af. Initiativet er på i alt 6,25 millioner kroner, og der er deadline for ansøgninger til puljen på 5,5 millioner kroner tirsdag den 15. januar 2019.

Puljen kan søges af kommuner, klynger af kommuner, kulturregioner, dagtilbud, kulturinstitutioner, uddannelses- og forskningsinstitutioner (som for eksempel professionshøjskoler) og repræsentanter fra eksempelvis forretningslivet.

Formålet med puljen er at støtte udviklingen af nye partnerskaber og udvidelsen af eksisterende partnerskaber og kunst- og kulturaktiviteter, som er målrettet børn i dagtilbud. Der kan også søges om midler, der går til aktiviteter i forbindelse med kompetenceudvikling af det pædagogiske personale og kunst- og kulturformidlere.

Du kan læse mere om ’tidlig kulturstart’ og finde ansøgningsskema til puljen her

Back To Top
X