skip to Main Content
KL’s Netværksmøder Om Den åbne Skole

KL inviterer konsulenter og koordinatorer med ansvar for den åbne skole til at deltage i netværk og videndeling om den åbne skole.

Målet med netværket er at dele viden og erfaringer med henblik på at kvalificere de indsatser, metoder og redskaber, der benyttes i udviklingen af læringsforløb og i understøttelsen og forankringen af den åbne skole, som en integreret del af en varieret skoledag. Fokus i netværkene er at konkretisere, understøtte og inspirere arbejdet med den åbne skole. Temaerne vil både være modeller for organisering og koordinering af den åbne skole og styrker og udfordringer ved forskellige modeller samt udvikling af læringsforløb og fagligt indhold i den åbne skole.

Målgruppe:
Konsulenter og koordinatorer med ansvar for den åbne skole (kan være ansatte i skoleforvaltninger eller andre forvaltninger fx kultur- og fritid), koordinatorer, ressourcepersoner og vejledere på skolerne, i pædagogiske læringscentre mv. med ansvar for den åbne skole.

  • 25/10-2016 Sjællandsnetværket i Fredensborg
  • 31/10 -2016  Jyllandsnetværket i Aarhus
  • 12/12 -2016 Fælles for begge netværk (sted følger)

 

Back To Top
X