skip to Main Content

Nationalt Videncenter for Historie -og Kulturarvsformidling og Falihos inviterer til konference i IT, didaktik og læring i Samfundsfag og Historie under emnet:
Hvordan kan digitale teknologier støtte og udfordre elevernes læring i historie og samfundsfag?

Formålet med konferencen er at give lærere i fagene historie og samfundsfag it-didaktiske redskaber, som de kan anvende i deres daglige undervisning.

Konferencen sætter fokus på Forenklede Fælles Mål, it-didaktik og elevernes læring.
Se mere her:
http://idlsh.dk/#praktik

Back To Top
X