skip to Main Content
Finansiering Af “Museet I Den åbne Skole” Endelig På Plads

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling har givet tilsagn til at restfinansiere projektet Museet i den åbne skole. Det drejer sig om midler til frikøb af lærere i de 12 projekter, således at beløbet matcher det beløb, der gives til museerne, således at der opstår ligeværdige samarbejder. Projektet går nemlig ud på, at der 12 forskellige steder i landet lægges op til samarbejde mellem skoler og museer om at skabe nye eksemplariske læringsaktiviteter, så eleverne kan få endnu mere udbytte af læringen på museerne. ”Museet i den åbne skole” er et samarbejde mellem kunstmuseet HEART i Herning, Nationalt netværk af skoletjenester, Skoletjenesten på Sjælland og Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling.

Timingen er perfekt til et projekt, der går direkte ind og arbejder konkret med de nye læringskrav, som skolereformen stiller. Det gælder især i forhold til kulturinstitutioner – heriblandt museer. De tolv delprojekter er lige så forskellige som behovene hos skoler, museer og ikke mindst kommuner, der er tredje part i samarbejdet. I Ladby på Fyn er det f.eks. et vikingeskib, der bliver sat i spil. På Struer Museum gælder det et kulturpas og læring til 5. klasser. I Morslands Historiske Museum udvælger indskolingseleverne en genstand. Deres egne fortællinger møder museets faktuelle viden. I Krydsfelt Skive lægger man op til matematik i en gammel købmandshandel og på HEART skal eleverne ud og opdage nye sider af området omkring kunstmuseet hjulpet digitalt på vej. Fælles for dem alle er, at de vil arbejde målrettet med at koble læringsaktiviteterne på museet til de forenklede Fælles Mål for grundskolen.

”Museet i den åbne skole” skaber en national ramme for de 12 projekter. Der er målrettet rådgivning fra koordinatorer fra Nationalt netværk af skoletjenester, og der bliver tilknyttet følgeforskning ved Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling. Det er første gang siden skolereformen blev indført, at der forskes i resultaterne af udbyttet af elevernes læring, når de er ude af skolens rum. Der vil blive afholdt læringsdage undervejs, og projektet vil resultere i en praksismanual – en kogebog for hvordan man etablerer den slags læringsaktiviteter – samt en forskningsrapport.

”Der er fine perspektiver i ”Museet i den åbne skole”, siger projektleder Steen Chr. Steensen. ”Og projektet er modtaget med entusiasme rundt omkring i landet. Dels fordi det er overskueligt og resultatorienteret. Dels fordi det dækker hele landet, og der er tilknyttet følgeforskning. Det giver projektet både en lokal nærhed og en national volumen.”

Henvendelse om projektet til Steen Chr. Steensen, tlf. 21 74 74 73.

FAKTA: Projektet støttes økonomisk af Kulturstyrelsen og Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling.De deltagende museer er: Bornholms Kunstmuseum, HEART, Lemvig Museum, Morsland Historiske Museum, Museet for Samtidskunst, Køge Museum (Museum Sydøstdanmark), Ladby Vikingemuseum, Arkæologi Haderslev (Museum Sønderjylland), Museum Østjylland, Krydsfelt Skive (MUSER®UM), Struer Museum og Thisted Museum

Back To Top
X