skip to Main Content
Ny Folder Om Undervisning I Svære Temaer

Gode råd til at arbejdet med svære temaer i museumsformidlingen. En ny folder om det at arbejde med svære temaer i sin museumsundervisning er nu klar. Svære temaer kan være krig, fattigdom, druk, vold som indgår som en del af fortællingen på museet, altså emner som på flere måder både kan påkalde sig stærke følelser, kan være tabubelagte, konfliktfyldte, politisk ladede og måske personligt relateret. Det stiller krav om at kunne værdisætte sin fortælling og overveje etiske spilleregler i forhold til sine besøgende.

En arbejdsgruppe etableret i en studiegruppe i foråret 2016 har med udgangspunkt i de konkrete erfaringer fra en række danske museer og institutioner om formidling af tunge temaer lavet et skriftligt materiale henvendt til de undervisningsansvarlige på museer og kulturinstitutionerne. Her gives 14 konkrete bud på punkter til en introduktion til at formidle svære temaer. Materialet er tænkt som et samtale- og refleksionspapir mellem den undervisningsansvarlige og underviserne på museet.

Du kan downloade folderen her

Back To Top
X