skip to Main Content
Artikel: Den Isolerede Museumsunderviser

Trine Hyllested har lavet en undersøgelse i 2015 om museumsunderviserens egen opfattelse af museumsundervisningens rolle.

På baggrund af interviews med museumsundervisere konkluderer Trine Hyllested i denne artikel, at museumsundervisere på flere måder kan være isolerede.

Læs mere i denne artikel: Museumsunderviseren alene i verden

Du kan også se Trine Hyllesteds artikel: Den åbne skoles rammer, didaktik og pædagogik; MONA, nr. 3, september 2015

Back To Top
X