skip to Main Content
Arbejdermuseet_website. Kreditering: Arbejdermuseet, 2017

Artikel: Relationskompentencer, museerne og åben Skole

Et nyt pædagogisk forskningsprojekt belyser, hvor vigtig relationen mellem elever og underviser er, for at undervisningen lykkes. Og at selv tidsmæssigt korte, mellemmenneskelige møder kan have stor betydning for børns trivsel, læring og selvtillid. Den undervisning, som foregår på museerne, kan…

Læs mere

Inspiration: Åbent dagtilbud

I sommeren 2018 trådte den nye dagtilbudslov i kraft, hvilket bl.a. betyder, at dagtilbuddene i deres læreplaner nu skal beskrive, hvordan de vil inddrage lokalsamfundet. For det omgivende samfund betyder det, at man i højere grad skal være klar til…

Læs mere

Viden: Fire eksempler på samarbejdsaftaler

Aktørerne i den åbne skole indgår i mange typer samarbejder, formaliserede såvel som ad hoc-baserede. Her har Nationalt netværk af skoletjenester samlet inspiration til, hvordan samarbejdsaftaler kan se ud, og hvordan processen kan gribes an. Guide til det gode samarbejde…

Læs mere

Artikel: Tidlig kulturstart

Mandag den 3. december afholdt Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med Nationalt netværk af skoletjenester konferencen om en tidlig kulturstart. Her er nogle pointer fra dagen. Konferencen om en tidlig kulturstart blev afholdt i Horsens i samarbejde mellem Slots- og…

Læs mere

Artikel: Fokus på lokale samarbejder

Studiegruppen ’Lokale samarbejder’ strakte sig over tre mødegange og undersøgte krydsfeltet mellem kommunale forvaltninger, eksterne læringsmiljøer og skoler. Tirsdag den 13. november var der fokus på kurser til lærere. Studiegruppemødet blev afholdt på Musikmuseet og deltagerne hørte om museets konkrete…

Læs mere
Back To Top
X