skip to Main Content

Guide: Lærervejledning

  • 09/04/2019

Bruger du lærervejledninger til at rammesætte dit undervisningsforløb didaktisk og praktisk? Bliv inspireret af guiden her, når du skriver lærervejledningen til undervisningsforløbet i dit eksterne læringsmiljø. Guiden giver både forslag til, hvilke oplysninger du kan tage med i en lærervejledning…

Læs mere

Guide: Evaluering i partnerskaber

  • 09/04/2019

Når du som eksternt læringsmiljø indgår i partnerskaber med skoler, kommunen eller andre eksterne læringsmiljøer, kan en rammesat evaluering både bruge til at afrapportere og erfaringsopsamle. Guiden her giver forslag til hvilke områder i partnerskabet i kan komme omkring i…

Læs mere
Arbejdermuseet_website. Kreditering: Arbejdermuseet, 2017

Artikel: Relationskompentencer, museerne og åben Skole

  • 04/03/2019

Et nyt pædagogisk forskningsprojekt belyser, hvor vigtig relationen mellem elever og underviser er, for at undervisningen lykkes. Og at selv tidsmæssigt korte, mellemmenneskelige møder kan have stor betydning for børns trivsel, læring og selvtillid. Den undervisning, som foregår på museerne, kan…

Læs mere

Inspiration til det åbne dagtilbud

  • 27/02/2019

I sommeren 2018 trådte den nye dagtilbudslov i kraft, hvilket bl.a. betyder, at dagtilbuddene i deres læreplaner nu skal beskrive, hvordan de vil inddrage lokalsamfundet. For det omgivende samfund betyder det, at man i højere grad skal være klar til…

Læs mere

Viden: Fire eksempler på samarbejdsaftaler

  • 01/02/2019

Aktørerne i den åbne skole indgår i mange typer samarbejder, formaliserede såvel som ad hoc-baserede. Her har Nationalt netværk af skoletjenester samlet inspiration til, hvordan samarbejdsaftaler kan se ud, og hvordan processen kan gribes an. Guide til det gode samarbejde…

Læs mere
Back To Top
X