skip to Main Content

GUIDE: PLC sæt åben skole på dagsordenen

  • 06/05/2019

Med denne guide kan ressourcepersoner tilknyttet pædagogiske læringscentre (PLC) få inspiration til arbejdet med åben skole. Her er ideer til, hvordan man som PLC-medarbejder kan understøtte udviklingen af åben skole, og hvor man kan finde hjælp. Skolernes PLC har en…

Læs mere

Guide: Lærervejledning

  • 09/04/2019

Bruger du lærervejledninger til at rammesætte dit undervisningsforløb didaktisk og praktisk? Bliv inspireret af guiden her, når du skriver lærervejledningen til undervisningsforløbet i dit eksterne læringsmiljø. Guiden giver både forslag til, hvilke oplysninger du kan tage med i en lærervejledning…

Læs mere

Guide: Evaluering i partnerskaber

  • 09/04/2019

Når du som eksternt læringsmiljø indgår i partnerskaber med skoler, kommunen eller andre eksterne læringsmiljøer, kan en rammesat evaluering både bruge til at afrapportere og erfaringsopsamle. Guiden her giver forslag til hvilke områder i partnerskabet i kan komme omkring i…

Læs mere

Guide: Tre tips til brugerinddragelse med elever 

  • 25/01/2019

Når du inddrager elever i udvikling af udstillinger, undervisningstilbud eller -materialer, får du viden om, hvor eleverne er fagligt, og om de forstår det, du vil lave. Det gør dit resultat mere relevant og anvendeligt. Guiden her giver tre tips…

Læs mere
Back To Top
X