skip to Main Content

Værktøj: Skab stemthed

Dette værktøj giver eksempler på, hvordan du kan guide børn i dagtilbud og skolens yngste klasser ind i dit forløb gennem at vække deres nysgerrighed og fantasi og samtidig skabe en tråd til deres forforståelse. Der er plads til at…

Læs mere

Guide: Understøt skole-virksomhedssamarbejde

På baggrund af kortlægningen ”Skole-virksomhedssamarbejde med kommunal forankring” har vi udviklet denne guide med idéer til, hvad kommuner kan overveje, når de opstarter en understøttende indsats for skolernes samarbejde med virksomheder. Guiden er en del af en pakke med værktøjer…

Læs mere

Guide: Arbejdsskabelon til skole-virksomhedssamarbejde

På baggrund af kortlægningen ”Skole-virksomhedssamarbejde med kommunal forankring” og de Nationalt netværk af skoletjenesters regionale koordinatorers erfaringer har vi udviklet en arbejdskabelon, som kommuner kan benytte, når de opstarter en understøttende indsats for skolernes samarbejde med virksomheder. Se arbejdsskabelonen HER…

Læs mere

Guide: Indret rummet – det gode daginstitutionsbesøg

Denne guide opstiller tolv punkter, som man med fordel kan lade sig inspirere af, når man skal inddrage det fysiske rum i udviklingen af læringstilbud til børn fra daginstitutioner. Guiden omhandler både råd til udvikling af nye udstillingsrum og forslag…

Læs mere
Back To Top

Viden, værktøjer, arrangementer og sparring fra netværket er flyttet over på skoletjenesten.dk

Efter seks år som projekt er Nationalt netværk af skoletjenester blevet en fast del af Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Det betyder, at netværkets aktiviteter, samarbejder og kontakter med eksterne læringsmiljøer, kommuner og uddannelsesinstitutioner i hele landet videreføres og videreudvikles i regi af Skoletjenesten.

 

Skoletjenestens logoNationalt netværk af skoletjenester

X