skip to Main Content

Temadag om evalueringsmetoden PMM

  • 14/03/2019

På temadagen den 29. april 2019 bliver du introduceret til evalueringsmetoden, Personal Meaning Mapping (PMM), som du kan bruge i udviklingen af din egen praksis. Vi afprøver metoden på et af Kolding stadsarkivs forløb og drøfter i fællesskab metodens muligheder…

Læs mere

Temadag om de nye læreplanstemaer

  • 26/09/2018

Kommunikationen mellem dagtilbud og eksterne læringsmiljøer forud for et forløb er vigtig, og eksterne læringsmiljøer kan tænke sig ind i overgangen mellem børnehave og SFO. Det var nogle af de pointer, der kom op til temadagen om de nye læreplanstemaer…

Læs mere

Temadage for arkiverne

  • 30/08/2016

I forlængelse af temadagen Arkiverne og Den åbne skole i foråret følger Nationalt netværk af skoletjenester op med 2 regionale temadage i samarbejde med Frivillighedsakademiet og arkivforeningerne SLA og ODA. Vi beder de lokalhistoriske arkiver om at tage deres vigtigste og…

Læs mere

Temadag om skoletjeneste på forsyninger

  • 12/01/2015

Nationalt netværk af skoletjenester afholder i samarbejde med rækker partnere en temadag om skoletjenester på forsyninger, dvs. el, spilde- og drikkevand, affald, forbrænding og varme. Målgruppen for temadagen er medarbejdere, som arbejder på ”forsyninger” med tilbud til skoler og som møder elever…

Læs mere
Back To Top
X