skip to Main Content

International konference 15 – 17. november 2017

  • 4. maj 2017

HVAD SKAL BØRNEKULTUR KUNNE FOR FREMTIDEN? Hvordan udfolder børnekulturen sig i dagtilbud og skole? Hvordan kan børn, kunst og kultur spille ind i de 17 verdensmål? Som afslutning på Kulturhovedstadsåret 2017 sætter vi den fælleseuropæiske børnekultur på dagsordenen. Tilmeldingen åbner…

Læs mere

Seminarer: Få inspiration til åben skole

  • 20. marts 2017

Undervisningsministeriet og Kulturministeriet inviterer til tre regionale vidensdelingsseminarer med inspiration og praktisk viden til arbejdet med åben skole. Alle interesserede – skoler, kommuner og lokale aktører fra kultur- og foreningslivet– inviteres til vidensdelingsseminar for det tværministerielle initiativ ”Åben Skole –…

Læs mere

Inspirerende konference om Museet i den åbne skole

  • 2. november 2016

Konference for Museet i den åbne skole afholdes den 21. november kl. 9.15-15.30 på Hindsgavl Slot i Middelfart, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart. Temaet er samarbejde mellem skoler, museer og kommuner. 15 steder i landet har skoler, museer og kommuner…

Læs mere

Kortlægningerne rejser rundt

  • 25. oktober 2016

National netværk af skoletjenester, SkoletjenesteNetværk rejser rundt i landet med viden fra nationale kortlægninger om arbejdet med den åbne skole.  Vi holder i den forbindelse blandt andet to større temamøder om kortlægningerne i Esbjerg og Randers. Alle er velkomne! Esbjerg…

Læs mere

Konference om børn, kulturarv og museer

  • 19. september 2016

HistorieLab indbyder til konference den 2. november 2016. Deltag og bliv inspireret af overvejelser om hvordan børn, kulturarv og museer kan høre sammen. Formålet med konferencen er at rette fokus på førskoleområdets muligheder for samspil med kulturinstitutioner. Her får du muligheden…

Læs mere

KL’s Netværksmøder om den åbne skole

  • 19. september 2016

KL inviterer konsulenter og koordinatorer med ansvar for den åbne skole til at deltage i netværk og videndeling om den åbne skole. Målet med netværket er at dele viden og erfaringer med henblik på at kvalificere de indsatser, metoder og…

Læs mere
Back To Top
X