skip to Main Content

Præsentation af forskningsresultater

  • 30/05/2017

Udeskole i Danmark: Læring, fysisk aktivitet, og sociale relationer udenfor klasseværelset. Konferencen indledes med korte præsentationer af de samlede resultater fra to større forskningsprojekter om brugen af udeskole. Vælg herefter mellem 22 workshop som gennemføres i forskellige rum i byen…

Læs mere

Kulturkonference: Ud af Klassen – Ind på Museet

  • 25/05/2017

Der er mange gode grunde til at tage klassen under armen og opleve museets oplevelsesrige og inspirerende læringsrum! HistorieLab sætter fokus på de gode grunde og på udfordringerne med en to-dags intens konference i Århus. Hør relevante oplæg, tag del…

Læs mere

International konference 15 – 17. november 2017

  • 04/05/2017

HVAD SKAL BØRNEKULTUR KUNNE FOR FREMTIDEN? Hvordan udfolder børnekulturen sig i dagtilbud og skole? Hvordan kan børn, kunst og kultur spille ind i de 17 verdensmål? Som afslutning på Kulturhovedstadsåret 2017 sætter vi den fælleseuropæiske børnekultur på dagsordenen. Tilmeldingen åbner…

Læs mere

Tre regionale vidensdelingsseminarer

  • 20/03/2017

Undervisningsministeriet og Kulturministeriet inviterer til tre regionale vidensdelingsseminarer med inspiration og praktisk viden til arbejdet med åben skole. Alle interesserede – skoler, kommuner og lokale aktører fra kultur- og foreningslivet– inviteres til vidensdelingsseminar for det tværministerielle initiativ ”Åben Skole –…

Læs mere

Konference for Museet i den åbne skole

  • 02/11/2016

Konference for Museet i den åbne skole afholdes den 21. november kl. 9.15-15.30 på Hindsgavl Slot i Middelfart, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart. Temaet er samarbejde mellem skoler, museer og kommuner. 15 steder i landet har skoler, museer og kommuner…

Læs mere
Back To Top
X