skip to Main Content

Temadag om evalueringsmetoden PMM

  • 14/03/2019

På temadagen den 29. april 2019 bliver du introduceret til evalueringsmetoden, Personal Meaning Mapping (PMM), som du kan bruge i udviklingen af din egen praksis. Vi afprøver metoden på et af Kolding stadsarkivs forløb og drøfter i fællesskab metodens muligheder…

Læs mere

Temadag om de nye læreplanstemaer

  • 26/09/2018

Kommunikationen mellem dagtilbud og eksterne læringsmiljøer forud for et forløb er vigtig, og eksterne læringsmiljøer kan tænke sig ind i overgangen mellem børnehave og SFO. Det var nogle af de pointer, der kom op til temadagen om de nye læreplanstemaer…

Læs mere

Deltag i et af forårets Videnseminarer

  • 31/01/2018

Kom og bliv inspireret til arbejdet med åben skole. I det forgangne år har 12 kommuner arbejdet målrettet med at udvikle, afprøve og evaluere åben skole samarbejder med så forskelligrettede aktører som foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder. De erfaringer skal videndeles,…

Læs mere

Præsentation af forskningsresultater

  • 30/05/2017

Udeskole i Danmark: Læring, fysisk aktivitet, og sociale relationer udenfor klasseværelset. Konferencen indledes med korte præsentationer af de samlede resultater fra to større forskningsprojekter om brugen af udeskole. Vælg herefter mellem 22 workshop som gennemføres i forskellige rum i byen…

Læs mere
Back To Top
X