skip to Main Content

Temadag om SoMe på museerne

Foreningen Museumsformidlere i Danmark (MiD) og Skoletjenesten arrangerer i fællesskab en temadag om SoMe på museerne med særlig fokus på, hvordan det indgår i formidlingen for og med børn og unge. Temadagen afholdes på Statens Museum for Kunst mandag den…

Læs mere

BUM-konference 2019 – Kunstens otte gode vaner

BUM stiller skarpt på læring gennem krop, sanser og bevægelse. Moderne hjerneforskning slår fast, at læring og udvikling ikke bare foregår i hovedet. Læring og udvikling hænger sammen med kroppen og omgivelserne. Som børn og voksne lærer vi at forstå…

Læs mere

Studiedag om inklusion i eksterne læringsmiljøer 

Den 4. november 2019 inviterer Nationalt netværk af skoletjenester til studiedag om undervisning af børn med særlige behov i ekstern læringsmiljøer. Alle, der beskæftiger sig med det, er velkomne til at bidrage med en status på, hvad der er sket…

Læs mere

Skoletjenesten inviterer til konference den 4. september 2019

Skoletjenesten, videncenter for eksterne læringsmiljøer inviterer til konference med overskriften "Den Åben skole – en særlig pædagogisk mulighed" I 2019 har åben skole eksisteret i fem år og både kommuner, skoler og eksterne læringsmiljøer har gjort væsentlige erfaringer med hvordan…

Læs mere
Back To Top
X