skip to Main Content

Deltag i et af forårets Videnseminarer

  • 31/01/2018

Kom og bliv inspireret til arbejdet med åben skole. I det forgangne år har 12 kommuner arbejdet målrettet med at udvikle, afprøve og evaluere åben skole samarbejder med så forskelligrettede aktører som foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder. De erfaringer skal videndeles,…

Læs mere

Præsentation af forskningsresultater

  • 30/05/2017

Udeskole i Danmark: Læring, fysisk aktivitet, og sociale relationer udenfor klasseværelset. Konferencen indledes med korte præsentationer af de samlede resultater fra to større forskningsprojekter om brugen af udeskole. Vælg herefter mellem 22 workshop som gennemføres i forskellige rum i byen…

Læs mere

Kulturkonference: Ud af Klassen – Ind på Museet

  • 25/05/2017

Der er mange gode grunde til at tage klassen under armen og opleve museets oplevelsesrige og inspirerende læringsrum! HistorieLab sætter fokus på de gode grunde og på udfordringerne med en to-dags intens konference i Århus. Hør relevante oplæg, tag del…

Læs mere

International konference 15 – 17. november 2017

  • 04/05/2017

HVAD SKAL BØRNEKULTUR KUNNE FOR FREMTIDEN? Hvordan udfolder børnekulturen sig i dagtilbud og skole? Hvordan kan børn, kunst og kultur spille ind i de 17 verdensmål? Som afslutning på Kulturhovedstadsåret 2017 sætter vi den fælleseuropæiske børnekultur på dagsordenen. Tilmeldingen åbner…

Læs mere
Back To Top
X