skip to Main Content
Arbejdermuseet_website. Kreditering: Arbejdermuseet, 2017

Et nyt pædagogisk forskningsprojekt belyser, hvor vigtig relationen mellem elever og underviser er, for at undervisningen lykkes. Og at selv tidsmæssigt korte, mellemmenneskelige møder kan have stor betydning for børns trivsel, læring og selvtillid. Den undervisning, som foregår på museerne, kan altså have stor betydning for børns videre liv og for de fællesskaber, de indgår i.

Derfor dykker Børn- og ungesporet i år ned i Louise Klinges forskning om relationskompetencer, og hvordan museerne kan bidrage positivt til opbygningen af relationer.

Artiklen er baseret på et interview med Line Rønn, der arbejder sammen med Louise Klinge omkring dennes forskning i relationskompetencer, betydningen af gode relationer for det enkelte barns læring, og hvordan museerne kan understøtte dette.

Du kan læse artiklen HER

Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Nationalt netværk af skoletjenester, Regional koordinator Marie Broen og projektleder Katrine Johnsen samt Anja Høegh, MiD

Kreditering: Louise Klinges forskningsprojekt, Lærerens relationskompetencer. Kendetegn, Betingelser og Perspektiver. Dafolo, 2017. Illustration: Visual artist: Lisbeth Eugenie Christensen
Forsidefoto:  Kreditering: Arbejdermuseet, 2017

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top
X