skip to Main Content
Artikel: Museum Og Læring For Alle

Siden efteråret 2014 har syv vidt forskellige museer landet over arbejdet med at opkvalificere museumsundervisningen for børn med særlige behov. Men hvorfor overhovedet fokusere på denne gruppe? Og hvordan kan undervisningen implementeres både på museer og i kommuner? Det har Vesthimmerlands Museum gjort sig erfaringer med.

Læs om det i artiklen her

Af: Lars Allan Haakonsen, koordinator i SkoletjenesteNetværk, lah@skoletjenestenetvaerk.dk

 

Back To Top
X