skip to Main Content
Artikel: Kortlægninger Giver Vigtig Viden Om åben Skole

Nationalt netværk af skoletjenester producerer nu og frem til sommeren 2016 en række kortlægninger, der kaster lys over skolernes adfærd og behov og derved er centrale for skolers, kulturinstitutioners og kommuners samarbejde om åben skole. Kortlægningerne leverer viden til både Nationalt netværk af skoletjenester og ministerierne.

Af Anna Eg Pedersen – 11. december 2015

Der arbejdes i øjeblikket på at indsamle viden fra skoleledere over hele landet hos Nationalt netværk af skoletjenester, der er et nationalt netværk etableret og støttet af Kulturministeriet og Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. SkoletjenesteNetværk hjælper kulturinstitutioner, skoler og kommuner med at omsætte folkeskolereformens krav om åben skole, og her er kortlægninger et centralt værktøj, forklarer Maria Kangas Christensen, der er projektleder af Nationalt netværk af skoletjenester .

–  Vores force er, at vi er nationale, og vi kan samle viden om åben skole ind på tværs af regionerne og forskellige aktører. Viden som ministerierne har brug for, og som skoleverdenen, kulturinstitutionerne og de kommunale forvaltninger rundt omkring i landet forhåbentligt kan bruge i udviklingen og kvalificeringen af skoletjenesteaktiviteter. Vores overordnede målsætning med kortlægningerne er, at den viden, erfaringer og gode idéer, som vi indsamler, kan deles og implementeres i hele landet, siger Maria Kangas Christensen.

Nationalt netværk af skoletjenesters  kortlægninger belyser indtil videre disse emner:

– Kommunernes understøttelse af kulturinstitutionernes undervisning (se Kortlægning her)
– Skolers transport af elever til kulturinstitutioner og eksterne læringsmiljøer
– Skolers brug af undervisningstilbud på kulturinstitutioner og eksterne læringsmiljøer
– Kulturinstitutioner og eksterne læringsmiljøers arbejde med undervisning og mål for læring
– Partnerskaber

To kortlægninger i hus

Maria Havgry er projektmedarbejder i Nationalt netværk af skoletjenester og arbejder til dagligt med kortlægningerne. Hun har netop været med til at udarbejde en spørgeskemaundersøgelse, der skal skabe overblik over skolernes transportmuligheder ud til kulturinstitutionerne.

– Der ligger en masse tavs viden om transportbrug – og behov hos kulturinstitutionerne og på skolerne, som venter på at blive opsamlet og brugt, siger Maria Havgry.
Hun forklarer, hvordan arbejdet konkret udformer sig. Den seneste spørgeskemaundersøgelse om transport er blevet sendt ud til 1.226 folkeskoleledere, hvoraf 441 har svaret, hvilket giver en svarprocent på 36.

Kortlaegning_350

– Nu skal resultaterne omformes til en transportkortlægning. Et eksempel kan være en opgørelse over hvilke transportformer, der bliver brugt mest ude på skolerne, hvor vi blandt andet kunne se på resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, at offentlig transport, cykel og gåben er transportformer, der bliver brugt på stort set alle skoler, forklarer Maria Havgry.

Og selvom ikke alle skoleledere har svaret på spørgeskemaet, så er projektmedarbejderen godt tilfreds.

– Spørgeskemaet er udsendt til hele landet, og en analyse af besvarelsernes repræsentativitet viser os, at der ikke er noget systematisk bortfald i undersøgelsen, hvad angår region. Det betyder, at der ikke er regionale skævheder i resultatet, siger Maria Havgry.

Fra antagelser til fakta

Et formål med kortlægningsarbejdet er at finde ud af, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen.

– Vi skal have overblik over et felt, som ikke tidligere er afdækket. Mange har formodninger om, hvordan tingene hænger sammen, men det er ikke blevet undersøgt. Det kan kortlægningerne hjælpe med. Vi får sat tal og ord på, hvordan tingene i virkeligheden forholder sig og får be – eller afkræftet antagelser, siger Maria Havgry.

Maria Kangas Christensen tilføjer:

– Med kortlægningerne kan vi kvalificere antagelser og måske aflive nogle af dem. Vores forhåbning med den aktuelle kortlægning er, at kommunale forvaltninger for eksempel opdager, hvordan transportudfordringer løses andre steder og kan finde inspiration hos hinanden til at etablere gode løsninger, siger hun.

 Hvis du vil vide mere om kortlægningerne, kan du kontakte projektleder Maria Kangas Christensen på  mkc@skoletjenestenetvaerk.dk eller på telefon 23 29 86 53. 

Back To Top
X