skip to Main Content
Artikel: Fem Nye Pejlemærker For Fælles Mål
Fotograf: Leitorp+Vadskær, Ulrik Jantzen, Jacob Dall

I december måned deltog de fleste af landets kommuner i regionale dialogmøder om Fælles Mål. Målet var at igangsætte interne drøftelser om, hvordan kommuner og skoler vil forholde sig til de fem nye pejlemærker for Fælles Mål, som blev udsendt i juni 2018.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik en aftale om at løsne bindingerne i Fælles Mål og gøre de 3.170 færdigheds- og vidensmål vejledende. Kort fortalt betyder de fem pejlemærker for Fælles Mål, at kommunerne og skolerne får øget råderum og større lokal frihed i arbejdet med Fælles Mål.

Med lempelserne af bindingerne i regelsættet om Fælles Mål fastholdes fagenes formål og de overordnede kompetencemål for, hvad eleverne skal kunne, som bindende, mens de underliggende færdigheds- og vidensmål gøres vejledende. De overordnede faglige mål for, hvad eleverne skal kunne i fagene, vil dermed være det samme, men med en øget frihed lokalt til at planlægge, hvordan man når dertil, så læreren/underviseren selv kan vælge indhold og arbejdsformer.

Den nye tilgang skal give fornyet respekt for den professionelle dømmekraft, og give handlerum, hvor underviseren har plads til at kunne begrunde sine valg og kvalificere sin praksis.

Pejlemærkerne er udarbejdet af Rådgivningsgruppen for Fælles Mål, som er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening.

Som eksternt læringsmiljø kan det være en god idé at orientere sig i, om der er ændringer på området i de kommuner, man samarbejder med. Der kan være nye kommunale eller lokale retningslinjer, der lemper eller stiller ændrede krav til, hvordan man bedst kan understøtte lærernes undervisning, når man beskriver et undervisningstilbud.

Du kan læse mere om pejlemærkerne her

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
X