skip to Main Content
Artikel: Bazardag I Din Kommune?

I Randers er der gennem de seneste to år afholdt en stor bazardag, hvor lærere og pædagoger i kommunen mødes med skoletjenester og læringstilbud i Randers og omegn. Dagen har været en kilde til øget samarbejde, og erfaringerne kan bruges i andre kommuner, der arbejder med Den åbne skole. I denne artikel har du mulighed at læse mere om dette års Bazar-dag.

Læs hele artiklen her: Artikel_Bazar-dag

Af: Birthe Bitsch Mogensen, koordinator i Nationalt netværk af skoletjenester og projektleder på Bazar-dag bbm@skoletjenestenetvaerk.dk

Back To Top
X